Av. E. Selahattin YANAR

Av. E. Selahattin YANAR
Av. E. Selahattin YANAR, 14-02-2002 tarihinden itibaren İstanbul’da kendi özel ofisinde olmak üzere toplamda 20 yılı aşkın bir süredir hukukun hemen hemen her alanında yüzlerce hukuki ihtilafta taraf olan müvekkillerine avukatlık ve hukuki müşavirlik hizmeti sunmuştur.

Mayıs 1998 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Av. E. Selahattin YANAR, Avukatlık Stajını İzmir Barosu nezdinde tamamlamış olup, tüm mesleki faaliyetini tamamen İstanbul Avrupa yakasında ve önemli bir kısmını kendi ofisinde sürdürmektedir.

Mesleki yaklaşım olarak sadece dava ve icra takibi açma yoluyla değil, bunun dışında uyuşmazlıkları sulh ve uzlaşma gibi alternatif yöntemleri de deneyerek çözüme ulaştırmayı benimsemiş olup, çeşitli hukuki tavsiyeler ve muhtelif mutabakat metodları ile müvekkillerini bilgilendirip uyuşmazlığı çoğu zaman daha ortaya çıkmadan önleyebilmeyi kendisine bir hedef olarak belirlemiş ve bu noktada haklı pek çok başarılı sonuçlar elde edebilmiştir.

Avukatlık mesleğinin gerektirdiği dürüstlük ve kişisel güvene hassasiyetle dikkat ederken, müvekkillerimize ait her türlü bilgi ve belge sır saklama mükellefiyetine uygun olarak özenle muhafaza edilmektedir.

Her türlü uyuşmazlıkta müvekkillerimize muhtemel sonuçlar ve ihtimal dahilindeki riskler olabildiğince muhtelif örnekler verilerek ve çeşitli ihtimallerle arz edilmekte; her adımda müvekkillerimiz aydınlatılarak birebir onayı alınmaktadır.

İstanbul’da ve farklı şehirlerde bulunan çözüm ortağı hukuk büroları ile sürekli işbirliği ve irtibat halindedir. Özellikle ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davalarında dışında hiçbir konuyla ilgilenmeyen ve son derece uzmanlaşmış hukuk bürolarıyla süreklilik arz eden karşılıklı çözüm ortaklığını devam ettirmektedir.

Diğer yandan yoğunlaştığı ceza hukuku alanında da farklı çözüm ortakları ile müşterek ve ayrı ayrı sanık müdafi ve katılan vekili olarak mesleki faaliyetini gereken hassasiyet ve büyük bir özenle yerine getirmektedir.