Yabancı ülke vatandaşlarıyla ilgili bir devletin ülkesine gelen yabancılar için uyguladığı mevzuattan oluşan hukuk dalıdır.

Yabancılar Hukukunun temelinde esasında mütekabiliyet ilkesi vardır. Dolayısıyla Yabancı ülke vatandaşlarına Türkiye’de uygulanacak olan hukuk kuralları bir parça da o yabancı ülke vatandaşının tabiyetinde bulunduğu ülkeye göre de değişiklikler arz etmektedir.

Son 15-20 yılda Türkiye’ye artan uluslararası ilgi, coğrafi konumu vs nedenlerle, gerek turizm, gerek iş, ticaret ve yatırım, gerekse savaş ve insanlık dışı uygulamalardan kurtulmak, hayatta kalabilmek amacıyla Türkiye’ye gelen yabancı ülke vatandaşlarının sayısı ve çeşidi bir hayli artmıştır.

Yabancı Ülke vatandaşlarının Türkiye’de yaşamak ve mücadele etmek zorunda kaldığı daha önce bu kadar sık raslanılmayan pek çok hukuki problem ve elbette şartlar dahilinde bu problemlerin çözüm yolları da mevcuttur.

Bu noktada yabancı ülke vatandaşlarının ihtiyaç duyacağı pek çok konuda hukuki destek ve hukuki yardıma cevap verebilmek mümkün olabilmektedir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu başta olmak üzere ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde sağlanan hukuksal koruma ve destekler çalışma alanımızın bir parçasını oluşturmaktadır.

Yabancı Ülke vatandaşlarının ilk önce karşılaştığı problemlerin başında Türkiye’ye girişte zaman zaman karşılaşılan GİRİŞ YASAKLARI ve TAHDİT KODLARI gelmektedir.

Bu konu ile ilgili bilgilendirme mahiyetinde slaytımızı izleyebilirsiniz.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 2013 yılında yürürlüğe girmiş olup, Yabancı Ülke Vatandaşlarının Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalmaları ve çıkmaları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak uluslararası korumanın kapsamı, buna ilişkin uygulama usulü ve esasları bu kanunla belirlenmiştir.

Yabancı Ülke vatandaşlarının Türkiye’ye giriş ve her türlü işlemleri İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir.

Yabancı Ülke vatandaşlarının Türkiye’ye girişleri kanunda belirtilen kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı gibi gerekçelerle yasaklanabileceği gibi bazı durumlarda Türkiye’ye girişlerine izin de verilmeyebilir. Her iki karara ilişkin olarak da itiraz yolu bulunmakta olup, red ya da yasak sebebine göre itiraz şekli değişebilmektedir.

Aynı zamanda yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirleyen 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla yabancıların çalışma iznine ilişkin olarak bazı istisnai haller sayılmış olup, söz konusu istisnai hallerde yabancılara çalışma izni verilebileceği belirtilmiştir.

Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi konusu ise 2644 sayılı Tapu Kanunu ve bazı özel kanunlar tarafından düzenlenmiş olup, belirli sınırlamalar dâhilinde yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi mümkündür.

Yabancılar Hukuku Sunum